تخصصی شدن ضابطان دادگستری: گامی در راستای تضمین حقوق شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تخصصی شدن ضابطان دادگستری فرآیندی است که باهدف تقویت نیروها اعمال می­شود و با دانش، مهارت و تجربه در امری خاص حاصل می­گردد، ضرورت­های فراوانی پشت سر این فرآیند رخ‌نمایی می‌کند که مهم‌ترین آن حسن اجرای وظایف و تضمین حقوق شهروندی است، اما حرکت دستگاه عدالت کیفری به‌سوی این مهم مستلزم ابزاری چون ساختار مطلوب، رعایت اصل سلسله­مراتبی و احراز صلاحیت ضابطین است. کارنامه­ی حرکت مقنن به سمت تخصص­گرایی ضابطین فراز و نشیب بسیاری بالأخص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی طی کرده است. انحلال پلیس قضایی در سال 1369 و تلاش‌های بعد ازآن برای احیای این پلیس تخصصی تا قانون آیین دادرسی کیفری اواخر دهه­ی هفتاد و عدم توجه به تخصص­گرایی و نهایتاً چرخش یک‌باره‌ی مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 و پیش­بینی پلیس ویژه­ی اطفال، نوجوانان و زنان، نمونه­هایی از تلاطم در این مقوله است، اما رویکرد اخیر مقنن بارقه­های امید را برای ما به ارمغان آورده و نشان از آگاهی و توجه مقنن به ارتباط مؤثر میان تخصصی شدن ضابطین دادگستری و تضمین حقوق شهروندی دارد و حرکت نوپایی که مقنن در این مسیر آغاز نموده، نیازمند تبیین و ارزیابی جوانب موضوع است تا به نحو مطلوب‌تری به تضمین حقوق شهروندی منجر شود، هدف ما در این مقاله با نگرش تطبیقی بررسی و تبیین رابطه­ی مؤثر میان این دو مفهوم است.

کلیدواژه‌ها