پلیس و حریم جسمانی افراد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 حقوق حریم خصوصی یکی از بنیادی‌ترین حقوق یک ملت به شمار می‌رود که از حقوق بشر و آزادی‌های عمومی سرچشمه می‌گیرد و دارای ابعاد و مصادیق مختلف در زمینه‌های گوناگون است. حریم جسمانی افراد یکی از این مقوله‌هاست که هم از اهمیت بسیاری برخوردار است و هم دارای موضوعات مهم، وسیع و گسترده‌ای است. حریم جسمانی در زمینه‌های آزادی تن، ایراد ضرب‌وجرح، شکنجه‌های جسمی و روحی و حمایت از شخصیت معنوی افراد می‌تواند مطرح شود. پلیس که از کنشگران عدالت کیفری محسوب می‌شود، نقش به­سزایی در حفظ و رعایت حریم خصوصی افراد دارد، به‌عبارت‌دیگر هرگاه جرمی اتفاق می‌افتد، اولین نهادی که افراد با آن روبه‌رو می‌شوند پلیس است؛ بنابراین از پلیس و مأمورین انتظامی انتظار می‌رود گام بلندی در جهت حفظ این مقوله برداشته و آن را محترم بشمارند. در اهمیت حریم جسمانی افراد می‌توان گفت یکی از اولین، بارزترین و شاخص‌ترین حقوق یک ملت است و تضمین‌کننده دیگر مقوله‌های حریم خصوصی است. به‌منظور صیانت از این مقوله مهم نیاز مبرم به تدوین و تصویب قانون جامع‌ومانع در این زمینه احساس می‌شود. لازم به ذکر است در این خصوص لایحه حمایت از حریم خصوصی در سال 1383 توسط دولت وقت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که تاکنون مسکوت مانده است؛ بنابراین در حال حاضر ضروری است افراد پلیس مفهوم حریم خصوصی را شناخته و خود را متعهد به رعایت آن بدانند.

کلیدواژه‌ها