پلیسی‌گری ترمیمی در ایران، فرانسه و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: پلیس به‌مثابه یکی از کنشگران عدالت کیفری از سویی، نقش مهمی در پیشبرد فرآیند دادرسی کیفری، تحقق اهداف عدالت کیفری و رعایت حقوق شهروندی نسبت به‌تمامی افراد دخیل در فرآیند دادرسی اعم از بزه‌دیده، متهم، شاهد و مطلع دارد. از سوی دیگر، باتوجه به تمایل سیاست‌گذاران عدالت کیفری به‌سوی راهکارهای مبتنی بر عدالت ترمیمی، نقش‌آفرینی پلیس در این حوزه و کمک این نهاد به گسترش عدالت ترمیمی امروزه تبدیل به مسئله مهمی در ادبیات حقوق کیفری شده است.
روش تحقیق: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام ‌شده و برای تحلیل مسائل پیش­رو و دست یافتن به نتیجه سعی شده از منابع مختلفی ازجمله کتاب‌ها، مقالات، پایان‌نامه، مراجع اینترنتی، قوانین و آئین­نامه‌ها به زبان­های فارسی و انگلیسی به روش اسنادی استفاده شود.
یافته­ها: بررسی عدالت ترمیمی در مرحله پلیسی در سه کشور گویای آن است که همه آن‌ها از اصول و معیارهای ثابتی در این حوزه استفاده می‌کنند و کشور ایران باوجوداینکه سابقه‌ی طولانی در این زمینه ندارد، به‌سرعت در این مسیر حرکت می­شود. بااین‌حال، مسئله مهم و شایسته توجه در این خصوص لزوم افزایش نقش پلیس به‌عنوان میانجی و اعطاء اختیارات وسیع‌تر و گسترده‌تر به این نهاد است.
نتیجه­گیری: مهم‌ترین و رایج‌ترین راهکارهای عدالت ترمیمی، یعنی میانجی‌گری، کنفرانس و حلقه‌ها یا محافل، تأثیرات مطلوبی بر بازپروری بزهکاران و جبران خسارات بزه‌دیده دارد. سیاست‎‌گذاران عدالت کیفری تلاش می­کنند از تمامی ظرفیت‌ها و کنشگران موجود در این عرصه به نحو کارآمد و حداکثری استفاده کنند. پلیس به دلیل امکان مداخله زودهنگام از یک‌سو می‌تواند تاثیر بیشتری داشته باشد و از سوی دیگر، می‌تواند از اتلاف زمان و هزینه در فرآیند کیفری جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها