نمایه نویسندگان

آ

 • آسره، احسان شرایط احراز عنوان ضابطیت مطابق قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 7-24]
 • آقاخانی، جعفر تأثیر جرم‌یابی توسط پلیس بر رعایت حقوق شهروندی و اجرای عدالت کیفری [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 41-58]

ا

 • ابراهیمی، ایرج نظام دستگیری مرتکبین جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 8، 1397]
 • اسلامی، رضا آموزش حقوق بشر برای پلیس [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 63-96]
 • افراسیابی، خدیجه پلیس و حمایت از حقوق بانوانِ بزه دیده [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 7-28]
 • افراسیابی، علی پلیس و حمایت از حقوق بانوانِ بزه دیده [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 7-28]
 • امامی آرندی، حبیب قلمرو مسئولیت کیفری کارکنان پلیس در تضمین و رعایت حق آزادی شهروندان [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 97-120]
 • امیرحسینی، امین پلیس و حمایت از خانواده؛ الزامات و راهکارها [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 95-120]
 • انصاری، علی عوامل رافع یا مانع استقرار یا تخفیف مسئولیت مدنی کارکنان ناجا [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 31-70]

ب

 • بازوند، مصطفی پیوند دادرسی عادلانه و پیشگیری از جرم (با تأکید بر تحقیقات پلیسی) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 71-94]
 • برغی، محمدمهدی حقوق دفاعی متهم به‌عنوان جلوه‌ای از حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 39-62]
 • برین، نصرت‌اله نگرشی بر حدود اختیارات ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 59-90]
 • بینا، محسن مطالعه تطبیقی تکالیف ضابطان دادگستری در رعایت حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون سابق [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 7-42]

پ

ت

 • تاسه، وریا آموزش حقوق بشر برای پلیس [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 63-96]
 • تندر، امیر اختیارات پلیس در پاسخ به جرایم منافی عفت [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 145-166]

ج

 • جهانی، بهزاد پیوند دادرسی عادلانه و پیشگیری از جرم (با تأکید بر تحقیقات پلیسی) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 71-94]
 • جهانگیری، علیرضا حق برخورداری از وکیل و تأثیر آن بر عملکرد پلیس در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 63-92]
 • جهانگیری، علیرضا تحلیل تیراندازی‌های پلیسی منجر به قتل مطابق بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 25-46]

خ

 • خسروی سلیم، محمدمهدی اختیارات پلیس و حقوق مظنون در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 117-144]

د

 • دیناروند، غلامحسین عوامل رافع یا مانع استقرار یا تخفیف مسئولیت مدنی کارکنان ناجا [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 31-70]

ر

 • رحمت الهی، عطاءالله مطالعه تطبیقی ساختار، عملکرد و ویژگی‌های پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 93-132]
 • رسول زاده، اصغر تحولات جایگاه مصلحت در قانون مجازات اسلامی 1392 [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمضانی آکردی، حبیب مسـئولیت مدنی نیابتی سـازمان پلیس؛ چالـش‌ها و ضـرورت‌ها [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 7-30]
 • رنجبران، قاسم حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 [دوره 1، شماره 2، 1395]
 • رویانیان، علیرضا بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان معاونت حقوقی وامور مجلس ناجا [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 171-198]
 • روشن، محمد پلیس و حمایت از خانواده؛ الزامات و راهکارها [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 95-120]

س

 • ساجدی، فاطمه نقش و تاثیر زبان شناسی حقوقی در قرار های تامین کیفری دادسرای عمومی وانقلاب مشهد [دوره 3، شماره 8، 1397]
 • ساریخانی، عادل مطالعه تطبیقی تکالیف ضابطان دادگستری در رعایت حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون سابق [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 7-42]
 • سیامک فتح‎الهی، سیّد حدودِ وظایف ضابط دادگستری در رعایت حریم خصوصی اماکن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 117-142]
 • سیامک فتح‎الهی، سیّد حدودِ وظایف ضابط دادگستری در رعایت حریم خصوصی اماکن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 117-142]
 • سیامک فتح‎الهی، سیّد حدودِ وظایف ضابط دادگستری در رعایت حریم خصوصی اماکن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 117-142]
 • سبحانی، حسین پلیس و حمایت از خانواده؛ الزامات و راهکارها [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 95-120]

ش

 • شایق، علیرضا مطالعه تطبیقی تحصیل دلیل کیفری در فضای سایبری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه با تأکید بر وظایف و اختیارات پلیس [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 93-116]

ص

 • صالح اردستانی، عباس بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان معاونت حقوقی وامور مجلس ناجا [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 171-198]
 • صفایی آتشگاه، حامد خدمات اولیه نظام عدالت به بزه‌دیده در پرتو حضور پلیس [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 43-64]
 • صفری کاکرودی، عابدین قلمرو مسئولیت کیفری کارکنان پلیس در تضمین و رعایت حق آزادی شهروندان [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 97-120]
 • صوفی‌زمرد، محسن ارزیابی اعتبار و مشروعیت تحصیل ادله کیفری در عملکرد ضابطان دادگستری [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طاهری جبلی، محسن حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 [دوره 1، شماره 2، 1395]
 • طلایی، رضا نقش آموزش ضابطان ناجا در اجرای دستورات مرجع قضایی و تأثیر آن بر دادرسی عادلانه [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 73-92]

ع

 • عسگری، فرزاد جرم‌یابی و حقوق جزا؛ تأثیر متقابل آن‌ها در فرآیند کشف جرم [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 149-170]
 • علیزاده، اکبر جرم‌یابی قتل عمدی و لزوم توجه به آن توسط پلیس [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 47-73]

ف

 • فتح‌الهی، سیامک اختیارات پلیس در پاسخ به جرایم منافی عفت [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 145-166]
 • فرازمند، علی بررسی چالش‌های قانون به کارگیری سلاح در تیراندازی به وسایل نقلیه [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • فعال، صیدال تأثیر حقوق شهروندی مرزنشینان بر ارتقای نظم و امنیت در مناطق مرزی [دوره 3، شماره 7، 1397]

ق

 • قاسمی، مسعود حقوق دفاعی متهم به‌عنوان جلوه‌ای از حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 39-62]
 • قنبری عدل، مهدی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 [دوره 1، شماره 2، 1395]

ک

 • کاظمی آذر، شهریار حق آزادی رفت‌و‌آمد شهروندان در ایست و بازرسی وسایل نقلیه تعارض حق و مصلحت یا تقدم تعادل به‌مثابه همگرایی [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 121-148]
 • کسایی‌ازانی، رقیه نقش آموزش ضابطان ناجا در اجرای دستورات مرجع قضایی و تأثیر آن بر دادرسی عادلانه [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 73-92]

م

 • متین‌پارسا، محمد حقوق جسمانی متهم در مرحله‌ی تحتِ‌نظر در نظام حقوقی ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 91-116]
 • متین راسخ، مجید شرایط احراز عنوان ضابطیت مطابق قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 7-24]
 • محمدنسل، غلامرضا تحولات ساختاری و شرایط احراز پلیس قضایی در قوانین دادرسی کیفری ایران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 7-22]
 • مرادفر، علی حق برخورداری از وکیل و تأثیر آن بر عملکرد پلیس در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 63-92]
 • مرادفر، علی تحلیل تیراندازی‌های پلیسی منجر به قتل مطابق بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 25-46]
 • مرادفر، علی تبیین نقش پلیس در تأمین، حفظ و اعتبار ادله اثبات کیفری [دوره 3، شماره 8، 1397]
 • مصطفی دهقان، سید جرم‌یابی قتل عمدی و لزوم توجه به آن توسط پلیس [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 47-73]
 • معین‎زاده میرحسینی، سیّدامیررسول حدودِ وظایف ضابط دادگستری در رعایت حریم خصوصی اماکن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 117-142]
 • معین‎زاده میرحسینی، سیّدامیررسول حدودِ وظایف ضابط دادگستری در رعایت حریم خصوصی اماکن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 117-142]
 • معین‎زاده میرحسینی، سیّدامیررسول حدودِ وظایف ضابط دادگستری در رعایت حریم خصوصی اماکن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 117-142]
 • مهدی زاده، حسین توقیف احتیاطی افراد مظنون به ارتکاب جرم [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 65-82]
 • مهدی‌زاده، حسین اختیارات پلیس و حقوق مظنون در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 117-144]
 • مؤذن زادگان، حسنعلی حقوق اشخاص تحت‌نظر در مرحله تحقیقات پلیسی در دادرسی کیفری 1392 [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 7-40]
 • موذن زادگان، حسنعلی خدمات اولیه نظام عدالت به بزه‌دیده در پرتو حضور پلیس [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 43-64]

ن

 • ناجی زواره، مرتضی مطالعه تطبیقی تحصیل دلیل کیفری در فضای سایبری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه با تأکید بر وظایف و اختیارات پلیس [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 93-116]
 • نظری منظم، مهدی حقوق شهروندی در کنترل اغتشاشات در پرتو اسناد بین‌الملل [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 149-174]
 • نوروزی، محمد نظام دستگیری مرتکبین جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 8، 1397]

ه

 • هدایت، هدیه ضرورت ایجاد پلیس ویژه کودکان در معرض خطر و بزه دیده در پرتو سیاست جنایی مشارکتی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 121-148]
 • هندیانی، عبدالله جرم‌یابی و حقوق جزا؛ تأثیر متقابل آن‌ها در فرآیند کشف جرم [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 149-170]