نمایه نویسندگان

آ

 • آسره، احسان شرایط احراز عنوان ضابطیت مطابق قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 7-24]
 • آقاخانی، جعفر تأثیر جرم‌یابی توسط پلیس بر رعایت حقوق شهروندی و اجرای عدالت کیفری [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 41-58]

ا

 • اسلامی، رضا آموزش حقوق بشر برای پلیس [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 63-96]
 • امامی آرندی، حبیب قلمرو مسئولیت کیفری کارکنان پلیس در تضمین و رعایت حق آزادی شهروندان [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 97-120]
 • امیرحسینی، امین پلیس و حمایت از خانواده؛ الزامات و راهکارها [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 95-120]
 • انصاری، علی عوامل رافع یا مانع استقرار یا تخفیف مسئولیت مدنی کارکنان ناجا [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 31-70]

ب

 • بازوند، مصطفی پیوند دادرسی عادلانه و پیشگیری از جرم (با تأکید بر تحقیقات پلیسی) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 71-94]
 • برغی، محمدمهدی حقوق دفاعی متهم به‌عنوان جلوه‌ای از حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 39-62]
 • برین، نصرت‌اله نگرشی بر حدود اختیارات ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 59-90]

ت

 • تاسه، وریا آموزش حقوق بشر برای پلیس [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 63-96]

ج

 • جهانی، بهزاد پیوند دادرسی عادلانه و پیشگیری از جرم (با تأکید بر تحقیقات پلیسی) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 71-94]
 • جهانگیری، علیرضا تحلیل تیراندازی‌های پلیسی منجر به قتل مطابق بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 25-46]

د

 • دیناروند، غلامحسین عوامل رافع یا مانع استقرار یا تخفیف مسئولیت مدنی کارکنان ناجا [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 31-70]

ر

 • رحمت الهی، عطاءالله مطالعه تطبیقی ساختار، عملکرد و ویژگی‌های پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 93-132]
 • رمضانی آکردی، حبیب مسـئولیت مدنی نیابتی سـازمان پلیس؛ چالـش‌ها و ضـرورت‌ها [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 7-30]
 • رویانیان، علیرضا بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان معاونت حقوقی وامور مجلس ناجا [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 171-198]
 • روشن، محمد پلیس و حمایت از خانواده؛ الزامات و راهکارها [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 95-120]

س

 • سیامک فتح‎الهی، سیّد حدودِ وظایف ضابط دادگستری در رعایت حریم خصوصی اماکن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 117-142]
 • سیامک فتح‎الهی، سیّد حدودِ وظایف ضابط دادگستری در رعایت حریم خصوصی اماکن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 117-142]
 • سیامک فتح‎الهی، سیّد حدودِ وظایف ضابط دادگستری در رعایت حریم خصوصی اماکن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 117-142]
 • سبحانی، حسین پلیس و حمایت از خانواده؛ الزامات و راهکارها [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 95-120]

ص

 • صالح اردستانی، عباس بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان معاونت حقوقی وامور مجلس ناجا [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 171-198]
 • صفری کاکرودی، عابدین قلمرو مسئولیت کیفری کارکنان پلیس در تضمین و رعایت حق آزادی شهروندان [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 97-120]

ط

 • طلایی، رضا نقش آموزش ضابطان ناجا در اجرای دستورات مرجع قضایی و تأثیر آن بر دادرسی عادلانه [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 73-92]

ع

 • عسگری، فرزاد جرم‌یابی و حقوق جزا؛ تأثیر متقابل آن‌ها در فرآیند کشف جرم [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 149-170]
 • علیزاده، اکبر جرم‌یابی قتل عمدی و لزوم توجه به آن توسط پلیس [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 47-73]

ق

 • قاسمی، مسعود حقوق دفاعی متهم به‌عنوان جلوه‌ای از حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 39-62]

ک

 • کاظمی آذر، شهریار حق آزادی رفت‌و‌آمد شهروندان در ایست و بازرسی وسایل نقلیه تعارض حق و مصلحت یا تقدم تعادل به‌مثابه همگرایی [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 121-148]
 • کسایی‌ازانی، رقیه نقش آموزش ضابطان ناجا در اجرای دستورات مرجع قضایی و تأثیر آن بر دادرسی عادلانه [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 73-92]

م

ن

 • نظری منظم، مهدی حقوق شهروندی در کنترل اغتشاشات در پرتو اسناد بین‌الملل [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 149-174]

ه

 • هدایت، هدیه ضرورت ایجاد پلیس ویژه کودکان در معرض خطر و بزه دیده در پرتو سیاست جنایی مشارکتی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 121-148]
 • هندیانی، عبدالله جرم‌یابی و حقوق جزا؛ تأثیر متقابل آن‌ها در فرآیند کشف جرم [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 149-170]