دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار 1396 
5. حدودِ وظایف ضابط دادگستری در رعایت حریم خصوصی اماکن

صفحه 117-142

سیّدامیررسول معین‎زاده میرحسینی؛ سیّدامیررسول معین‎زاده میرحسینی؛ سیّدامیررسول معین‎زاده میرحسینی؛ سیّد سیامک فتح‎الهی؛ سیّد سیامک فتح‎الهی؛ سیّد سیامک فتح‎الهی